เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 145 อัตรา

0
1723
หางาน พัทยา

เมืองพัทยา (Pattaya City ) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา รวม 145 อัตรา วุฒิ ประถม-ม.ศ.3-ม.3-ม.6 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม-2กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

-ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก (ผู้มีทักษะ) (ม.6 /มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 19 อัตรา
-ภารโรง (ประถม/มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ด้านช่าง ฯลฯ) จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)

-พนักงานเทศกิจ (ม.ศ.3-ม.3 /มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 2 อัตรา
-พนักงานดับเพลิง (ม.ศ.3-ม.3 /มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 2 อัตรา
-เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล จำนวน 3 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (มีประสบการณ์ ฯลฯ)จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา
-นายท้ายเรือยนต์ (มีประสบการณ์ ฯลฯ) จำนวน 3 อัตรา
-ผู้ช่วยนายช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยรุกขกร จำนวน 2 อัตรา
-แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
-ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

-พนักงานเทศกิจ (ม.ศ.3-ม.3) จำนวน 4 อัตรา
-พนักงานดับเพลิง (ม.ศ.3-ม.3) จำนวน 5 อัตรา
-เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล จำนวน 7 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
-นายท้ายเรือยนต์ (มีความรู้ความเหมาะสม/มีใบนายท้ายเรือ) จำนวน 2 อัตรา
-ผู้ช่วยช่างประปา (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยนายช่างปูน (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) จำนวน 2 อัตรา
-คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา
-คนสวน จำนวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป จำนวน 44 อัตรา
ประกาศ ** หมายเหตุ เอกสารใบประกาศไม่ครบ**

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

– สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
– อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศเมืองพัทยา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3825-3126

ที่มา : http://www.thaijobnews.com/pattaya-08-2016/